حجامت اسلامی

برخی احادیث حجامت

برخی احادیث حجامت
برخی احادیث حجامت

حجامت

 • با توجه به احاديث و روايات معصومين(ع)و حتي علوم جديد متوجه ميشويم كه اكثر بيماريهاي كه در بدن ماست ناشي از خون ماست كه در اين رابطه دستور اكيد اسلام :خون دادن، حجامت و فصد ميباشد. كه در اينجا چند حديث و روايات در مورد حجامت بيان ميكنيم:
 • «درد سه تاست و دوا سه تاست: درد صفرا، بلغم و خون پس داروي صفرا، مسهل خوردن و داروي بلغم، حمام رفتن و داروي بيماريهاي خوني، حجامت كردن است»رسول اكرم (ص)_مكارم اخلاق
 • «چون خون كسي به هيجان آمد حجامت كند، كه طغيان نمي كند مگر آن كه آن شخص را مي كشد»امام صادق(ع)_مكارم اخلاق
 • «حجامت كردن عقل و هوش را زياد و محكم نموده و بدن را صحيح و سالم مي كند»امام صادق(ع)_خصال صدوق
 • «حجامت حافظه را براي حفظ كردن زياد ميكند و عقل را هم براي عاقل زياد مي كند»رسول اكرم (ص)_طب النبي
 • «حجامت هر دردي را رفع ميكند، پس آگاه باشيد و حجامت كنيد»رسول اكرم (ص)_جامع الحديث كبير
 • «اي! مسلمانان بهترين دارويي كه مي توانيد خودتان را با آن معالجه كنيد، حجامت كردن است»رسول اكرم (ص)_ شمائل النبي
 • «چون كودك به سن چهار ماهگي رسيد، يك بار او را حجامت كنيد كه رطوبت و لعاب او را خشك مي كند(يعني لعاب دهان)و حرارت را از سر و بدنش پائين مياورد»امام صادق(ع)_فروع كافي و مكارم اخلاق
 • «مردم هيچ درماني نكرده اند كه بهتر از يك شاخ حجامت خون گرفتن يا يك سر انگشت عسل خوردن باشد»امام كاظم (ع)_روضه الكافي
 • «حجامت از سر، شفاي هر دردي است به جز مرگ»امام باقر به نقل از رسول اكرم(ص)_طب الائمه

وحياني بودن حجامت

 

 • «جبرئيل نازل گرديد و براي رسول خدا(ص)چوب مسواك و چوب خلال و شاخ حجامت را هديه اورد»امام صادق(ع)_محاسن برقي
 • «به قدري جبرئيل مرا به حجامت سفارش كرد كه گمان بردم بر امتم من واجب خواهد شد»رسول اكرم(ص)_مكارم اخلاق
 • «در شب معراج، بر هر فرشته و در هر نقطه از ملا اعلي كه مي گذشتم، مرا به خون گرفتن (حجامت)فرمان مي دادند »رسول اكرم(ص)_طبقات ابن سعد
 • «در شب معراج به آسمان بالا گذر نكردم، مگر آنكه ملائك مرا گفتند: يا محمد! امت خود را امر كن به حجامت كردن»رسول خدا(ص)_طب النبي
 • «جبرئيل از جانب پروردگار مرا خبر داد و گفت: يا محمد! حجامت افضل تر از هر درماني است كه مردم با ان مي كنند»رسول خدا(ص)_مستدرك علي صحيحين
 • «خون گرفتن از سر مغيثه است و در آن هنگام كه از خوراك مسموم آن زن يهودي خورده بودم، جبرئيل مرا به اين كار دستور داد»
 • رسول اكرم_طبقات ابن سعد
 • «جبرئيل امين نازل بر رسول اكرم نازل شد و امر كرد به حجامت اخدعين و كاهل(يعني پس گردن و بين دو كتف)»امام علي(ع)_طب النبي

 

بهترين درمان از ديدگاه معصومين علیهم السلام

 • «بهترين درمانها براي شما، حجامت كردن و سياه دانه و قسط(عود هندي) مي باشد»رسول خدا (ص)_بحار الانوار
 • «بهترين درمان براي شما، حجامت و فصد مي باشد»رسول خدا (ص)_بحار الانوار
 • «درمان شما در چهار چيز است: حجامت، نوره كشيدن ، حقنه و سعوط»امام صادق_روظه الكافي
 • «بهترين درمان شما، حجامت، مسهل، انفيه و لدود و زالو انداختن ميباشد»رسول اكرم(ص)_جامع الحديث كبير
 • «بهترين درمان براي شما حمام رفتن، حجامت كردن، حقنه و سعوط ميباشد»امام باقر (ع)_ طب الائمه
 • «از دارو و درمانهاي انبيا، حجامت كردن، نوره كشيدن و سعوط (انفيه كشیدن) است»امام صادق (ع)_طب الائمه
 • «درمان در چهار چيز است: حجامت،تنقيه، نوره، قي (استفراق)»رسول خدا(ص)_دعائم الا سلام
 • همانطور كه مشاهده مي كنيم در تمامي درمانهايي كه از سوي ائمه بيان شده است يكي از موارد اصلي و هميشگي حجامت مي باشد.

 

در چه نواحي بايد حجامت كرد

 • «بر شما باد حجامت سر! زيرا مغيثه است و شما را از جنون و جذام و پيسي و خارش و درد دندان نگه مي دارد»امام صادق(ع)_مكارم اخلاق
 • «بر شما باد به حجامت در محل ما بين سر و گردن(برامدگي فوق پس گردن و پس گوش)، به درستي كه در ان شفاي هفتاد و دو بيماري مي باشد»رسول اكرم(ص)_طب النبي
 • «حجامت بر روي نقره(گودي پس گردن) براي سنگيني سر نافع است»امام رضا_ طب الرضا
 • «حجامت ذغن(زير چانه)براي قلاع(زخم لب و تب خال و درد دندان هاي جلو و پائين)و بوي بد دهان نافع است»امام رضا(ع)_طب الرضا
 • «حجامت اخدعين(يعني پس گردن و بين دو كتف)براي سنگيني سر و براي زيبايي صورت و براي درد و ضعف چشم و دندان درد (دندانهاي اسيا و عقل) نافع است»مام رضا(ع)_طب الرضا
 • «جبرئيل بر من نازل شد و مرا امر كرد به حجامت بين دو كتف و پس گردن(اخدعين و كاهل)»رسول اكرم(ص)_طب النبي
 • «حجامت بر روي ساق پا از پر خوني ناحيه شكم و رانها كم مي كندو براي جوشها و دملها و نيز بيماريهاي مزمن كليه و مثانه و رحم نافع است و براي حيض شدن و بيماريهاي كه بدن را رنجور و سست كرده و در بعضي موارد حالت غش كردن شديد روي ميدهد، مفيد است» امام رضا(ع)_طب الرضا

 

چند نكته مفيد در مورد حجامت

 • «شماره شاخها فرد باشد نه زوج»رسول اكرم_طبقات ابن سعد
 • «كسي كه نظر كند به اولين خوني كه از بدنش در محجمه مي ريزد ، تاحجامت بعدي از واهنه (درد گردن)در امان ميماند»امام كاظم(ع)_طب الائمه
 • «از حجامت كردن با شكم خالي، پرهيز كنيد»امام صادق(ع)_مكارم اخلاق
 • «خوردن انار شيرين بعد حجامت خون را صاف مي كند و حرارت را پا ئين مي اورد»امام هادي_طب الائمه
 • «هنگامي كه طفل چهار ماهه شد ، از گودي پس سرش حجامت كنيد كه حرارت و لعاب و رطوبت بدن او را مي كشد»امام صادق(ع)_مكارم اخلاق
 • «جوان بيست ساله هر بيست روز يك بار، سي ساله هر سي روز يك بار، چهل ساله هر چهل روز يك بار و پنجاه ساله هر پنجاه روز يك بار(الي آخر به حسب سن)بايد حجامت نمايد.»امام رضا(ع)_طب الرضا
 • «هر كه پنج شنبه ي آخر هر ماه در اول روز حجامت كند ، ريشه بيماريها از تن او كنده شود و.»امام صادق(ع)_مكارم اخلاق

 

 • «روزهاي چهار شنبه هنگامي كه برج قمر در عقرب باشد، حجامت نكنيد.»رسول خدا)(ص)_مكارم اخلاق
 • «بهترين روزها براي حجامت كردن يكي از روزهاي هفدهم يا نوزدهم يا بيست ويكم هر ماه (قمري)ميباشد.»رسول اكرم(ص)_طب النبي
 • «هر كس مي خواهد حجامت كند ، اين كار را در روز شنبه انجام ندهد.»امام كاظم_مكارم اخلاق
 • «حجامت كردن در اخر وقت روز دو شنبه، درد را كاملا از بدن بيرون ميكشد.»امام صادق(ع)_خصال صدوق
 • «حجامت روزه دار در ماه رمضان مانعي ندارد، مگر آنكه ترس داشته باشد كه ناتواني از روزه بر او استيلا يابد.»امام صادق_تهذيب الاحكام
 • «فرد محرم حجامت نكند ، مگر بترسد از اينكه نتواند نماز بخواند.»امام باقر(ع)_فروع كافي
 • «كسي كه در اولين سه شنبه از ماه آذار(اولين ماه بهار) حجامت كند ، به اذن خداوند موجب صحت و سلامتي او ، طي يك سال بعد خواهد شد .»امام صادق (ع)_طب الائمه
 • «اگر در هفتم ماه هزيران (اول تير ماه) نتوانستيد حجامت كنيد ، در چهاردهم ان ماه (هفتم تير)حجامت نمائيد.»امام كاظم_مكارم اخلاق
 • «كسب درامد براي حجامتگر اشكال ندارد ، در صورتي كه براي دستمزد شرطي نكند.»امام باقر(ع)_فروع كافي
 • «به حجامتگر پاداش بدهيد»رسول خدا(ص)_سنن كبيري بيهقي

دعاي هنگام حجامت

 • هنگامي كه اراده حجامت كردي پس در مقابل حجامتگر به صورت چهار زانو بنشين و اين دعا را بخوان:
 • «بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم و من كل سوء و اعلال وامراض و اسقام و اوجاع و اسئلك العافيه و المعافات و الشفاء من كل داء» امام رضا_ بحار الانوار

 

علی

✔دانشجو رشته شبکه و نرم افزار هستم و در زمینه برنامه نویسی و طراحی سایت فعالیت می کنم ، به طب اسلامی علاقه دارم و دوست دارم در ثواب نشر حقیقت طب اسلامی سهیم باشم.❤

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

 1. به نام خدا
  باعرض سلام و خدا قوت خدمت شما
  ابتدا از زحمات شما بزرگوار تشکر می کنم.
  می خواستم عرض کنم لطفا درباره نحوه حجامت نیز تذکر بدهید
  بنده از یکی از شاگردان حاج اقای تبریزیان شنیدم که فرمودند حجامت باید سطحی باشد و میان بافتی (این دومی را دقیقا نمی دانم یعنی چه)(اگر سطحی نباشد بجای خونهای کثیف خون عادی خارج می شود که فقط برای برخی افراد خوب است و برای برخی شاید مضر هم باشد ) و نیز باید زیاد بادکش کند و …و همچنین نباید از موتور استفاده کرد زیرا کشش انها زیاد است و به بدن شوک وارد می شود و عکس العمل نشان می دهد و خون غلیظ از سطح پوست دور می شود (دقیق یادم نیست با همچین مضمونی) و نکات دیگر
  خیلی ممنون

  1. سلام و تشکر
   در روایت تعبیر خزیدن تیغ حجامت آمده است لذا سطحی بودن خراش را میتوان برداشت نمود.
   مکش ها در روایت امام رضا علیه السلام با تعبیر محاجم آمده است که نشان دهنده آنست که مکش از تعداد سه بار و بیشتر انجام بگیرد و روایت تصریح دارد که بصورت مرحله ای مکش ها قوی تر بشود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن