دوشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۸

خواص سویق

f8ebb758c0357e55cb545a618d0b5681 (1)

سویق بهترین سحری:

من لا یحضره الفقیه-از امیر المؤمنین علیه السلام: بهترین سحرى سویق و خرما است.

سویق غذای پر برکت:

امام باقر علیه‏السلام: سویق ،چه قدرپُربركتاست! اگرانسان درحالى كه سیراست،آنرابخورد ، غذا را گوارش مى‏دهد و اگر در حالى كه گرسنه است ، بخورد ، او را سیرمى‏ سازد .

سویق غذای مسافرتی:

امام باقر علیه‏السلام : سویق ، چه نیكو توشه‏اى در سفر و در حضر است !

سویق موجب رویش گوشت و استحکام  استخوان:

امام صادق علیه‏السلام : سویق،گوشت مى‏ رویاندواستخوان را استحكام مى‏ بخشد .

سویق غذای کودک:

امام صادق علیه‏السلام : به كودكانتان درخردسالیشان سویق بدهید؛چرا كه گوشت مى‏ رویاندو استخوان را استحكام مى ‏بخشد .

سویق درمان کودکان نارس:
.   المحاسن ـ عَیثَمه، بر امام صادق علیه‏السلام واردشد .امام صادق علیه‏السلام به او فرمود : «چرا مى‏ بینم تن فرزندت ، نحیف است؟» . گفت : او
بیمار است .امام علیه‏السلام به او فرمود : «به او سویق بخوران ؛ چرا كه گوشت مى‏ رویاند و استخوان را استحكام مى ‏بخشد.

چله سویق:
الکافی-امام صادق علیه‏السلام : هركس چهل روزْسویق بخورد،بازوانش پُرتوان مى‏ شود .

سویق لطیف کننده پوست و توانمندسازی قدرت جنسی:

الکافی-امام صادق علیه‏السلام : خوردن سویق باروغن زیتون،گوشت مى‏ رویاند،استخوان رااستحكام مى بخشد ، پوست را نازك مى‏ كند و بر توان جنسى مى‏ افزاید .

سویق درمان تب:
الکافی-امام صادق علیه‏السلام : درون تب ‏دار را ازسویق شسته،پُركنید . سه باردرآب شسته شود آن‏گاه به او خورانده شود

مکارم الاخلاق-حضرت زين العابدين علیه السلام شكم تبدار را با سويق و عسل سه بار پر كنيد و از اين ظرف به آن ظرف بريزيد و به كسى كه تب دارد بخورانيد، كه تب داغ را مى ‏برد و به وحى عمل كرده ‏ايد.

سویق دوری از۷۰گونه  بلا:
الکافی-امام صادق علیه‏السلام : سویق،تلخه را ازتن،وبلغم را ازمعده،كاملاًجدامى‏ كندوهفتادگونه بلا را دور مى‏سازد . الکافی ج۶ص۳۰۶ ح۱۱

سویق درمان برص:

المحاسن-عن أبي عبد الله علیه‏السلام قال: السويق الجاف يذهب بالبياض‏ -سویق خشك سفيده (پيسى یا سفيده چشم) را ببرد.
مکارم الاخلاق-  امام كاظم علیه‏السلام : سویق خشك وآبگوشت گاو،پیسى راازمیان مى‏ برند .

سویقدرمان  عطش:

ابو هاشم جعفرى : درمحضرامامرضا علیه‏السلامبودم . به سختى تشنه شدم ؛ امّا از هیبت ایشان ترسیدم كه در مجلس ایشان ، آب بطلبم . امام علیه‏السلامخود ، آبى طلبید و جرعه‏اى از آن نوشید و سپس فرمود : «اى ابو هاشم !بنوش ؛ چرا كه سرد و خوب است» . نوشیدم . سپس دیگر بار ، تشنه شدم .امام علیه‏السلام به خدمتگزارْ نگریست و فرمود : نوشابه‏اى از آب و مقدارى سویق و شكربرایش بیاور .آن‏گاه فرمود : سویق را مرطوب كن و قدرى شكر رویش بپاش،پس از آن ، به من فرمود : اى ابو هاشم ! بنوش ؛ چرا كه عطش را از میان مى ‏برد.
سویقدرمان برسام(التهاب پرده دیافراگم):

الكافى ـ به نقل از سیف تمّار ـ  : یكى ازهمراهانم اندرمكّه به بیمارى بَرسام،مبتلاشد . من به حضور امام صادق علیه‏السلامرفتم و او راآگاهاندم .به من فرمود : سویق جو به او بخوران ؛ چرا كه به خواست خداوند ، بهبود خواهدیافت . آن ، غذایى در درون تن بیمار است.ما جز دو روز (یا دو بار) به او سویق ندادیم ، مگر این كه همراه ما ، بهبود یافت .
سویق درمان  ضعف معده:

الكافى :امامصادقعلیه‏السلامفرمود : سویق عدس ، تشنگى را از میان مى‏برد ، معده راتقویت مى‏كند ، درمان هفتاد درد در آن است ، صفرا را خاموش مى‏كند و درون راسردى مى‏بخشد . ایشان ، چون سفر مى‏كرد ، از این سویق ، جدایى نداشت .

سویق درمان غلبه خون:

امامصادقعلیه‏السلامچون در كسى ازخدمتگزارانش خون به جوش مى‏آمد ، بهوى مى‏ فرمود : از سویق عدس بخور ؛ چراكه جوش‏آمدگىِ خون را فرو مى‏نشاند و حرارت را خاموش مى‏كند .

سویق درمان اسهال:

بحار الانوار-از ابن كثير است كه اسهال گرفتم و امام ششمعلیه‏السلام فرمود: سویق گاورس با آب زيره بخورم و خوردم و شكمم بند آمد و خوب شدم.

سویقدرمان درد شکم:

السرائر : روایت شده كه یكى از اصحاب امام صادق علیه‏السلام،ازشكم‏رَوى‏اشنزدایشاناظهار ناراحتى كرد . امام علیه‏السلام به او فرمود كه قدرى سویق برنج برگیرد و بیاشامد .او این كار را انجام داد و بهبود یافت .
دعائم الإسلام : درباره امام صادق علیه‏السلامنقلشدهكهیكىازیارانشازشكمرَوِش(بیرون‏رَوى) ، نزد ایشان اظهار ناراحتىكرد.امام علیه‏السلامبهاوفرمودكهسویقىازبرنج فراهم كند و بخورد .او این كار را كرد و شكمش بست .

سویقدرمان مسمومیت:
امام صادق علیه‏السلام : براى مسمومیّت،دارویىسودمندترازسویق سیب ، سراغ ندارم .

الكافى ـ: ایشان، چون كسى از اهل خانه را مار یا كژدم مى ‏گزید ، مى‏گفت : به او سویق سیب بخورانید.

سویق درمان وضح:

مراه العقول-عن أبي إبراهيم ع قال: السويق‏ و مرق لحم البقر يذهبان بالوضح.

سویق درمان خون دماغ:

الكافى ـ به نقل از ابن بُكَیر ـ  : سالى درمدینه به خون‏د ما غمبتلاشدم . یارانمانازامامصادق علیه‏السلام درباره چیزى كه مانع خونریزى بینى شود ، پرسیدند . به آنان فرمود : «به اوسویق سیب بدهید. آنان به من از این سویق خوراندند و خونریزى بینى‏ام قطع شد .
سویق درمان خونریزی زنان:

الكافى- از على بن مهزيار كه كنيزش دچار خونريزى حيض شد و بند نيامد تا نزديك مرگ رسيد و ابى جعفر عليه السلام باو فرمود: سویق عدسبخورد و خورد و خون ریزی متوقف شد.

سویق درمان اخلاط:

امام صادق علیه‏السلام : [خوردنِ] سه كف دست،سویق خشك درحالت ناشتا،بلغم وتلخه راخشك مى ‏كند ، تا جایى كه تقریباً چیزى را از آن بر جاى نمى ‏گذارد .
امام صادق علیه‏السلام : سویق خشك،چون ناشتاخورده شود،حرارت راخاموش مى‏ كند و تلخه را فرو مى‏ نشاند ؛ امّا چون به روغنْ درآمیخته و خورده شود ، این اثر را ندارد .

الكافى ـ به نقل از ابراهیم بن بسطام ، از یكى از مردمان مَرْو ـ  : امامرضاعلیه‏السلامدر روزگارىكه در میان ما بود ، كسى را نزدمان فرستاد و سویق خواست . ما براى ایشان مقدارىسویقِ مرطوب فرستادیم . امام علیه‏السلام ، آن را برگرداند و برایم پیغام فرستاد كه : سویق ،چون خشك باشد و ناشتا خورده شود ، حرارت را خاموش مى‏كند و تلخه را فرومى‏نشاند ؛ امّا چون تَر شود ، این اثر را ندارد.

مكارم الأخلاق-به نقل از على بن سليمان: نزد امام رضا عليه‏السلام كلّه پاچه خورديم . پس سويق خواست . گفتم : من سير شده‏ام . فرمود : «اندكى از سويق ، كلّه پاچه را هضم مى‏كند و دواى آن است» .
سویقدرمان پوکی استخوان:

الکافی–حضرت رضا علیه السلامفرمود: سويق اگر شسته شود و هفت بار ظرف به ظرف شود تب را مى‏ برد و ساق پا را نيرومند مي سازد.

7 نظر

 1. سلام
  همه حروف توی هم رفتن

 2. سلام
  با تشکر و خدا قوت و امید موفقیت برای شما.از مطالبی که درباره سویق گذاشتید خیلی استفاده و لذت بردم.احادیث خیلی قشنگی بود. در کمتر سایتی مطالب به این مفیدی دیده بودم.
  تیتر ها را بزرگ تر و با فاصله از خط بالا بنویسید

 3. سلام بسیار عالی خدا قوت..

 4. با سلام من سویق جو گرفتم و بهم گفتن که بشورمش بعد استفاده کنم منظورشون چیه ؟؟ آخه اینکه مثل آرد هست نمیشه شستش آخه در آب حل میشه .

  چیکار کنم لطغا راهنماییم کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.