شنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۷

سبزی ها

سبزی های طب اسلامی

برخی از سبزی های معرفی شده در آیات و روایات که توضیحات بیشتر را در فرصتی دیگر ارائه می نماییم: سبزی تره،ترب،کاسنی،بادرنجبویه،حوک،بقلة الفاطمة(علیها السلام)یا خرفه بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??