شنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۷

سبک زندگی اسلامی

روایات , احادیث و احکام انگشتر در دین اسلام

4159-2-1-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%82%db%8c%d9%82-%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86

روایات , احادیث و احکام انگشتر در دین اسلام حلیة المتقین , باب دوم , فصول اول و دوم و سوم و در حدیث معتبر از بشیر دهام منقول است که به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم کدامیک از نگین ها را بر انگشتر خود بنشانم؟ فرمود که : چرا غافلی از عقیق سرخ و عقیق زرد ... بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??