شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

سرمه ها

سرمه های طب اسلامی

در روایات اسلامی چند سرمه چشم با خواص آن ذکر شده است که روایات خواص و نحوه استعمال آن در آینده ذکر خواهد شد: سرمه اثمد،سرمه،کافوری،سرمه نشادر،سرمه عناب و…

بیشتر بخوانید »