شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

ماساژ طب اسلامی

ماساژ در طب اسلامی

انواع ماساژ در جهان ماساژ تايلندي(کشش) ماساژ سوئدي(مشت و مال) ماساژ شياتسو(ژاپني)فشار ماساژ بالولينگ(ايراني)مشت و مال ماساژ اسلامي(فشار،مالش،ماساژ روغن ،ماساژ  دارو،ماساژ پاکسازي،ماساژ  آبگرم،ماساژ معنوي) انواع ماساژ در روايات اسلامي رديف انواع ماساژ روش ماساژ توضيحات ۱ تمريخ ومسح مالش بدن(کشش ،مالش،لغزش،کوبش) رگ گيري،ماساژ استخواني و پوستي بدون هرگونه مواد دارويي و روغن ۲ تدهين مالش بدن وموها همراه با روغن …

بیشتر بخوانید »

ماساژ طب اسلامی

انواع ماساژ در روایات اسلامی ردیف انواع ماساژ روش ماساژ توضیحات ۱ تمریخ ومسح مالش بدن(کشش ،مالش،لغزش،کوبش) رگ گیری،ماساژ استخوانی و پوستی بدون هرگونه مواد دارویی و روغن ۲ تدهین مالش بدن وموها همراه با روغن مالی باروغن ها معرفی شده در روایات ۳ تکمید مالش بدن همراه با کمپرس آب با آب ولرم و یا آب و نمک ۴ …

بیشتر بخوانید »