جمعه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

گیاهی

حلتیت(آنغوزه)

حلتیت(آنغوزه)

حلتیت،انجدان،آنغوزه Ferula assa-foetida به فارسی آنغوزه و به اصفهانی انگشت کنده و به هندی هینک نامند؛ دو نوع می‌باشد طیب و منتن(بدبو)، طیب آن صمغ انجدان سفید و منتن آن صمغ انجدان سیاه است و بهترین آن طیب آن است. گرم در اول چهارم و خشک در آخر دوم و منتن آن خشک در سوم و با قوت تریاقیت و …

بیشتر بخوانید »